Клинические и биологические характеристики психического дизонтогенеза

Полный текст:
Читать

Рекомендуемое оформление библиографической ссылки:

Малинина Е.В., Луговых Н.А., Пирогова М.Ю., Струнина Н.А. Клинические и биологические характеристики психического дизонтогенеза // Российский психиатрический журнал. 2016. №6. С. 42-48.

Аннотация

В целях изучения психического здоровья детей после неонатальной реанимации обследованы 100 детей в возрасте 5–6 лет. Использованы клинико-психопатологический, психологический, нейрофизиологический, нейрорадиологический методы. Выделены 3 группы с разным уровнем психического развития. Дизонтогенетические психические расстройства после перенесенных критических состояний были связаны с диффузными изменениями в нескольких областях головного мозга. Преобладание дизрегуляции определяло особенности клинической картины. Выделение клинических и биологических характеристик дизонтогенетических психических расстройств может быть использовано в разработке как лечебных, реабилитационных, так и профилактических мероприятий.

Литература

1. Filippova N. V., Barylnik Yu. B., Bachilo E. V. et al. Epidemiologiya narusheniy psikhicheskogo razvitiya v detskom vozraste [Epidemiology of violations of mental development at children's age]. Rossiyskiy psikhiatricheskiy zhurnal [Russian journal of Psychiatry] 2015;(6):45-51. (in Russian) 2. Makushkin E.V. Agressivnoe kriminal'noe povedenie u detey i podrostkov s narushennym razvitiem. M, 2009; 240 p. (in Russian) 3. Kovalev V.V. Psikhiatriya detskogo vozrasta: Rukovodstvo dlya vrachey: izd. 2-e, pererab. i dop. M.: Meditsina, 1995; 560 p. (in Russian) 4. Lebedinskiy V.V. Narusheniya psikhicheskogo razvitiya v detskom vozraste. M.: Akademiya, 2004; 144 p. (in Russian) 5. Lebedinskaya K.S., Lebedinskiy V.V. Narusheniya psikhicheskogo razvitiya v detskom i podrostkovom vozraste: uchebnoe posobie dlya vuzov: izd. 7-e, izm. i dop. M.: Akademicheskiy proekt; Triksa, 2011; 303 p. (in Russian) 6. Malinina E.V., Suprun S.A. Neyrofiziologicheskoe issledovanie v detskoy psikhiatrii: novye vozmozhnosti i perspektivy. Materialy Obshcherossiyskoy konferentsii «Vzaimodeystvie spetsialistov v okazanii pomoshchi pri psikhicheskikh rasstroystvakh» (Moskva, 27-30 oktyabrya 2009 g.). M., 2009; 225. (in Russian) 7. Khrulenko-Varnitskiy I.O. Osobennosti neyrofiziologicheskikh pokazateley u bol'nykh s nepsikhoticheskimi psikhicheskimi rasstroystvami s razlichnym urovnem emotsional'noy vozbudimosti [Specific features of neurophysiological indicators in patients with nonpsychotic mental disorders with different levels of emotional excitability]. Rossiyskiy psikhiatricheskiy zhurnal [Russian Journal of Psychiatry] 2016;(2):61-9. (in Russian) 8. Raven Dzh. K., Curt Dzh. H., Raven Dzh. Rukovodstvo k progressivnym matritsam Ranena i slovarnym shkalam [The management to progressive Ranen's matrixes and dictionary scales] M., 1997; 82 p. (in Russian) 9. Semago N. Ya., Semago M. M. Teoriya i praktika otsenki psikhicheskogo razvitiya rebenka. Doshkol'nyy i mladshiy shkol'nyy vozrast [Theory and practice of assessment of a mental child development. Preschool and younger school age] SPb.: Speech, 2005; 384 p. (in Russian) 10. Luriya A. R. Osnovy neyropsikhologii. Ucheb. posobie. M.: Akademiya, 2004; 384 p. (in Russian) 11. Simernitskaya E.G. Mozg i psikhicheskie protsessy v ontogeneze. M., 1985; 189 p. (in Russian) 12. Semenovich A.V. Neyropsikhologicheskaya diagnostika i korrektsiya v detskom vozraste: Uchebn. posobie. M.: Akademiya, 2002; 232 p. (in Russian) 13. Petrukhin A.S. Nevrologiya detskogo vozrasta. Uchebnik. M.: Meditsina, 2004; 784 p. (in Russian) 14. Gaydyshev I.P. Programmnoe obespechenie analiza dannykh AtteStat. Versiya 13. Rukovodstvo pol'zovatelya. M, 2012; 505 p. (in Russian) 15. Mukhin K.Yu., Petrukhin A.S., Kholin A.A. Epilepticheskie entsefalopatii i skhozhie sindromy u detey. M., 2011; 391-400. (in Russian) 16. Doose H. Neubauer B.A., Petersen B. The concept of hereditary impairment brain maturation. Epileptic Disorders 2000. Vol. 2(l):45–9. 17. Holthausen H., Teixeria V.A., Tuxhorn I. Epilepsia surgery in children and adolescents wits focal cortical dysplasia. Pediatric epilepsy syndromes and their surgical treatment. Eds I. Tuxhorn, H. Holthausen, H.-E. Boenigk. London, 1997; 199-215.DOI: http://dx.doi.org/10.24411/1560-957X-2016-1%25x

Метрики статей

Загрузка метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM