Нужна ли геронтопсихиатрическая служба в первичном звене здравоохранения?

Полный текст:
Читать

Рекомендуемое оформление библиографической ссылки:

Михайлова Н.М. Нужна ли геронтопсихиатрическая служба в первичном звене здравоохранения? // Российский психиатрический журнал. 2017. №6. С. 76-78.

Аннотация

Сообщение по докладу на научно-практической конференции «Психическое здоровье и качество жизни лиц пожилого возраста: междисциплинарный подход» (Москва, 18–20 октября 2017 г.).

Ключевые слова психиатрия, геронтопсихиатрия, геронтология, медицинская помощь, первичная медицинская помощь

Литература

1. Kekelidze ZI, Pishchikova LE, Polishchuk YuI. Strategii v otnoshenii psikhicheskogo zdorov'ya grazhdan pozdnego vozrasta. Vestnik Roszdravnadzora. 2016;(4):9–15. 2. Gavrilova SI. Vyyavlyaemost' psikhicheskikh rasstroystv v pozhilom i starcheskom vozraste. Zh nevropatol psikhiatr im SSKorsakova. 1984;84(6):911–8. 3. Banerjee S. Prevalence and recognition rates of psychiatric disorders in the elderly clients of a community care service. Int J Geriatr Psychiatr. 1993;8(2):125–32. 4. Gavrilova SI. Sovremennye problemy gerontopsikhiatricheskoy epidemiologii i organizatsii gerontopsikhiatricheskoy pomoshchi. Zh nevropatol psikhiatr im SS Korsakova. 1987;87(8):1187–92. 5. Banerjee S, Landesay J, Murphy E. Psychogeriatricians and General Practitioners: A national Survey. Pychiatr Bull. 1993;17:592–4. 6. Gavrilova SI, Mikhaylova NM. Kliniko-epidemiologicheskaya kharakteristika kontingenta bol'nykh gerontopsikhiatricheskogo kabineta territorial'noy polikliniki. Zh nevropatol psikhiatr im SS Korsakova. 1986;86(9):1352–7. 7. Kenigsberg P-A, Aquino J-P, Bérard A, Gzil F. Dementia beyond 2025: Knowledge and uncertainties. Dementia. 2016;15(1):6–21. 8. Steenland K, Macneil J, Bartell S, Lah J. Analyses of Diagnostic Patterns at 30 Alzheimer’s Disease Centers in the US. Neuroepidemiology. 2010;35(1):19–27. 9. Mikhaylova NM, Gavrilova SI. Al'tsgeymerovskiy tsentr – innovatsionnaya model' ambulatornoy pomoshchi pozhilym bol'nym s kognitivnymi rasstroystvami i dementsiey. Psikhiatriya. 2015;67(3):42–51.

Метрики статей

Загрузка метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM