Психогенно обусловленные декомпенсации органического психического расстройства, коморбидного с сердечно-сосудистой патологией (судебно-психиатрическая оценка). Сообщение 1

Полный текст:
Читать

Рекомендуемое оформление библиографической ссылки:

Тарасова Г.В., Вандыш-Бубко В.В., Гиленко М.В. Психогенно обусловленные декомпенсации органического психического расстройства, коморбидного с сердечно-сосудистой патологией (судебно-психиатрическая оценка). Сообщение 1 // Российский психиатрический журнал. 2022. №2. С. 26-32.

Аннотация

В обсервационном аналитическом исследовании с целью определения оптимальной экспертной тактики в случаях психогенно обусловленного видоизменения клинической картины органического психического расстройства, сочетанного с сердечно-сосудистой патологией, были обследованы 102 привлекаемых к уголовной ответственности лица мужского пола с ухудшением психического состояния на этапе стационарного судебно-психиатрического освидетельствования. В 71% случаев психическое состояние было квалифицировано как декомпенсация органического психического расстройства (F00–F09), а в 29% – как актуальное психическое расстройство, требующее назначения мер медицинского характера и препятствующее окончательному решению экспертных вопросов. Коморбидная соматическая патология у обследованных представлена сердечно-сосудистыми заболеваниями (I10–I15). Выделены 4 клинических варианта выявляемых в психогенно травмирующей судебно-следственной ситуации состояний декомпенсации, имеющих значение для определения судебно-психиатрической тактики.

Ключевые слова органическое психическое расстройство; коморбидные сердечно-сосудистые заболевания; судебно-психиатрическая экспертиза; психогенно обусловленные декомпенсации

Литература

1. Felinskaya NI. Reaktivnye sostoyaniya v sudebno-psikhiatricheskoi klinike. Moscow; 1968. 292 p. (In Russ.) 2. Kudryavtsev IA. Reaktivnye psikhozy u lits s posledstviyami cherepno-mozgovoi travmy. Kiev; 1988. 240 p. (In Russ.) 3. Kharitonova NK. Tipologiya, klinicheskie osobennosti i sudebno-psikhiatricheskaya otsenka psikhogennykh sostoyanii v ugolovnom i grazhdanskom protsesse. In: Rukovodstvo po sudebnoi psikhiatrii. AA Tkachenko, editor. Moscow; 2012. p. 366–93. (In Russ.) 4. Gorinov VV, Vasyukov SA, Ushakova IM. Psikhogenno obuslovlennye psikhicheskie rasstroistva, otnosyashchiesya k periodu delikta (struktura, ehkspertnaya): Metodicheskie rekomendatsii. Moscow; 2013. 20 p. (In Russ.) 5. Vandysh-Bubko VV, Topilina MI. Psikhogenno obuslovlennye dekompensatsii organicheskogo psikhicheskogo rasstroistva u obvinyaemykh. In: Sudebnaya psikhiatriya. Aktual'nye problem. VV Vandysh, editor. Moscow; 2013. № 10. p. 3–11. (In Russ.) 6. Yaspers K. Obshchaya psikhopatologiya. Moscow: Praktika; 1997. 1056 р. (In Russ.) 7. Belov VP, Dokuchaeva ON. Tserebral'nyi ateroskleroz v sudebno-psikhiatricheskoi praktike. In: Sudebno-psikhiatricheskaya ehkspertiza lits pozhilogo i starcheskogo vozrasta. № 37. Moscow; 1981. p. 18–24. (In Russ.) 8. Vandysh-Bubko VV, Tarasova GV, Topilina MI. Psikhogennye rasstroistva pri organicheskom psikhicheskom rasstroistve u lits, stradayushchikh serdechno-sosudistoi patologiei. Psikhicheskoe zdorov'e. 2016;12(127):35–41. (In Russ.) 9. Vandysh-Bubko VV, Tarasova GV. Klinicheskaya dinamika organicheskogo psikhicheskogo rasstroistva u lits s komorbidnoi serdechno-sosudistoi patologiei (sudebno-psikhiatricheskii aspekt). Psikhiatriya, psikhoterapiya i klinicheskaya psikhologiya. 2018;9(4):487–95. (In Russ.) 10. Zhislin SG. Ocherki klinicheskoi psikhiatrii. Kliniko-patogeneticheskie zakonomernosti. Moscow; 1965. 320 p. (In Russ.) 11. Chikin ER. Kliniko-dinamicheskie varianty progredientnogo zkzogenno-organicheskogo porazheniya golovnogo mozga [PhD thesis]. [Moscow (Russian)]; Gosudarstvennyi nauchnyi tsentr sotsial'noi i sudebnoi psikhiatrii im V.P. Serbskogo. [V. Serbsky State Scientific Center for Social and Forensic Psychiatry]; 1995. 26 p. (In Russ.) 12. Vandysh VV, Chkhikvadze ZD. Dekompensatsii organicheskikh psikhicheskikh rasstroistv v sudebno-psikhiatricheskoi ehkspertize. Analiticheskii obzor. Moscow; 2005. 47 p. (In Russ.) 13. Khokhlov LK, Khokhlov AL. Ehkzogenno-organicheskaya psikhopatologiya: nevrozopodobnye sostoyaniya, ostrye, zatyazhnye simptomaticheskie psikhozy, psikhoorganicheskie sindromy. Yaroslavl'; 2019. 413 p. (In Russ.) 14. Razumovskaya SP. Psikhogennye sostoyaniya pri sosudistykh zabolevaniyakh golovnogo mozga v sudebno-psikhiatricheskoi praktike. In: Kratkovremennye rasstroistva psikhicheskoi deyatel'nosti v sudebno-psikhiatricheskoi praktike (sbornik nauchnykh trudov). GV Morozov, editor. Moscow; 1986. p. 119–25. (In Russ.) 15. Matyukha AV. Psikhogennye sostoyaniya na izmenennoi pochve i ikh koMpleksnoe lechenie [PhD thesis]. [Moscow (Russian)]; Vsesojuznyj nauchno-issledovatel'skij institut obshhej i sudebnoj psihiatrii im. V.P. Serbskogo [V. Serbsky All-Union Research Institute of General and Forensic Psychiatry]; 1989. 23 p. (In Russ.) 16. Davidson IRT, Nutt D, Zohar J. Post-Тraumatic Stress Disorder Diagnosis, Management and Treatment. London: MartinDunitz; 2000. p. 211–42. 17. Tarasova GV. Klinicheskaya sistematika, prognoz i principy ekspertnoj ocenki organicheskogo psihicheskogo rasstrojstva u obvinyaemyh s hronicheskoj serdechno-sosudistoj patologiej [PhD thesis]. [Moscow (Russian)]; Gosudarstvennyi nauchnyi tsentr sotsial'noi i sudebnoi psikhiatrii im V.P. Serbskogo [V. Serbsky State Scientific Center for Social and Forensic Psychiatry]; 2009. 191 p. (In Russ.)DOI: http://dx.doi.org/10.47877/1560-957Х-2022-10203

Метрики статей

Загрузка метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM